Odpady XL - odpadové hospodářství

Společnost odpady XL s. r. o. navazuje na dlouholetou tradici společnosti ODPADY 98 s. r. o., která byla založena v Pardubicích 23.března 1998 panem Josefem Štambaským a Zdeňkem Páclem, jako společnost zabývající se úplnými službami v oblasti odpadového hospodářství v rámci České republiky.

NAŠE SLUŽBY

Nakládání s odpadem

Nakládání s odpadem

Vypracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady pro původce dle platné legislativy.

Zajištění vzorků

Zajištění vzorků

Zajištění odborného odebrání vzorků pro analýzy, včetně posouzení u akreditovaných laboratoří.

Odpadové nádoby

Odpadové nádoby

Nabízíme odpadové nádoby různých velikostí. Přistavení shromažďovacích prostředků pro shromažďování a třídění odpadů.

Sanace

Sanace

Provádíme sanaci ekologických havárií a starých ekologických zátěží odstraníme příčiny a následky způsobených škod.

Doprava

Doprava

Cisternovým sacím vozem ADR, dodávkovým vozem, ADR kontejnerovým nákladním vozem ADR.

Čištění domácích odpadů

Čištění domácích odpadů

Lapolů, septiků, žump, lapáků písku a nečistot, odlučovačů olejů, záchytných nádrží v průmyslových provozech.

Čištění kanalizací

Čištění kanalizací

Cisternová nástavba má jištění pomocí pojistných ventilů. Soustava jistících ventilů a filtrů zabraňuje úniku nasávaných materiálů mimo vlastní cisternu. Vozidlo je dále vybaveno vysokotlakým mycím zařízením včetně hadice,tlakové pistole a protlakem na čištění kanalizace a odpadů.

Evidence o nakládání s odpady

Evidence o nakládání s odpady

Zpracování průběžné evidence a zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok a odeslání do systému ISPOP.

Galerie