Evidence o nakládání s odpady

Zpracování průběžné evidence a zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok a odeslání do systému ISPOP.

Evidence o nakládání s odpady