Čištění domácích odpadů

Lapolů, septiků, žump, lapáků písku a nečistot, odlučovačů olejů, záchytných nádrží v průmyslových provozech.

Čištění domácích odpadů