Nakládání s odpadem

Vypracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady pro původce dle platné legislativy.

Nakládání s odpadem